Dětské dopravní centrum DDC Prostějov

Vážení rodiče,

z důvodu  nepříznivého počasí dnes (v sobotu) 12. června 2021 v odpoledních hodinách zavřeno. Děkujeme za pochopení. 

Vážení rodiče, milé děti a přátelé,

s velkou radostí Vám oznamujeme,
že od pondělí 24.5.2021 pro Vás otevíráme Dětské dopravní hřiště! 

Musíme ale dodržovat vydané vládní opatření, proto si prosím důkladně pročtěte informace, za jakých podmínek Vám na hřiště umožníme vstup. 

Aktuální pravidla provozu v souladu s platnými vládními nařízeními:

 • Kapacita provozu v rámci areálu je omezena do 100 osob.
 • Všechny dospělé osoby vstupující do areálu DDC jsou povinny předložit:
  • potvrzení o absolvování antigenního testu (stáří testu max. 72 hodin) či PCR testu (staří max. 1 týden) nebo
  • certifikát Ministerstva zdravotnictví ČR o absolvování očkování proti onemocnění COVID-19 a od aplikace druhé dávky očkovací dávky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) uplynulo 14 dní, nebo od aplikace první dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC uplynulo nejméně 14 dnů nebo
  • doklad o prodělání laboratorně potvrzeného onemocnění COVID-19, kdy uplynula povinná doba izolace dle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního POC antigenního nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS CoV-2 neuplynulo více než 90 dní.
 • Rodiče jsou dále povinni odevzdat čestné prohlášení, že jejich dítě:
 • bylo testováno antigenním testem ve škole nejdéle 72 hodin před vstupem na DDC nebo
 • absolvovalo RT-PCR test s negativním výsledkem, které není starší než 7 dní, nebo
 • absolvovalo antigenní test, který není starší než 72 hodin, nebo
 • bylo očkováno proti onemocnění COVID-19 a toto očkování je řádně ukončeno a doba od podání poslední očkovací dávky je nejméně 14 dní před termínem vstupu na DDC nebo
 • prodělalo onemocnění COVID-19, u kterého již uplynula doba izolace podle platných hygienických opatření a od prvního pozitivního antigenního či PCR testu neuplynulo více než 90 dní.
 • Prohlášení není vyžadováno u dětí do 6 let věku.
 • vstup dětí do 15 let je povolen pouze s rouškou.
 • vstup osob nad 15 let pouze s respirátorem.
Nařízení nošení roušek se nevztahuje na sportující osoby využívající atrakce Dětského dopravního centra (kola, koloběžky, čtyřkolky, trampolíny, lanáček apod.)
Dále je povoleno sundání roušky či respirátoru v případě konzumace jídla a pití.

KE STAŽENÍ 
Čestné prohlášení o testování 

Moc Vám děkujeme za dodržování pravidel.
Těšíme se na Vás
Váš tým DDC
 
OTEVÍRACÍ DOBA PRO VEŘEJNOST

Duben – červen, září, říjen

Pondělí – pátek 15:00 – 18:00
Sobota, neděle 9:00 – 12:00, 13:00 – 18:00
Státní svátky otevřeno dle otevírací doby daného dne

Červenec, srpen
Pondělí – pátek 16:00 – 19:00
Sobota, neděle 9:00 – 12:00, 14:00 – 19:00
Státní svátky otevřeno dle otevírací doby daného dne

Cena vstupného : 30,– Kč / dítě

V ceně vstupného mohou děti využít veškerých služeb, které dopravní centrum nabízí. Doba vstupu je neomezená v rámci otevírací doby.

 V rámci vstupného si děti mohou zapůjčit kola, šlapací káry, koloběžky pro děti i dospělé, odrážedla a cyklistické helmy. Doplňkové aktivity:

 • 3 x Jump trampolína
 • Dětské lanové hřiště
 • Dětské posezení
 • Dětský domeček
 • Dětské pískoviště
 • 2× Slack-line
 • Dětská horolezecká stěna
Za příplatek je možno si zapůjčit tříkolku 10,– / 10 min. nebo čtyřkolku 20,– / 10 min. 


 
 

Dětské dopravní centrum je od 6. 4. 2010 otevřeno a zpřístupněno i pro širokou veřejnost. Hřiště nabízí pro malé i větší ratolesti nejlepší trénink před vstupem do silničního provozu.

Dětské dopravní centrum (DDC) do roku 2009 spadalo pod Autoklub Prostějov a jeho činnost se zaměřovala zejména na dopravní výuku žáků 4. tříd dle tematického plánu.

Od 1. 1. roku 2009 přešlo DDC pod Sportcentrum-DDM. Sportcentrum – DDM je zařazeno v rejstříku škol jako středisko volného času. Jeho náplní je realizovat úkoly školského zařízení pro aktivní a účelné využívání volného času dětí a mládeže.  

Od 6. 4. 2010 je zaveden pravidelný provoz pro veřejnost. Děti tak, nenásilnou formou zkušenostního učení, získávají praktické dovednosti malého chodce i cyklisty a bez nebezpečí dopravních nehod se seznamují se základními pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích. 

Činnosti probíhající v areálu DDC od roku 2009:

 • Dopravní výchova dle tematického plánu pro základní školy
 • Školní družiny a mateřské školky
 • Provoz pro veřejnost
 • Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • Příměstské tábory
 • Kroužky Sportcentra-DDM
 • Víkendové akce pro školní a zájmové útvary
 • Soutěžní dopoledne (prostějovské kulturní léto)
 • Jiné akce

 

Co se nám od roku 2009 podařilo:

 • Renovace vnitřních prostor
 • Nákup 14kusů šlapacích kár značky PUKY, 15 kol značky DEMA a 15 cyklistických přileb zn. AUTHOR, 8 kusů šlapacích kár značky Kostka, koloběžky, odrážedla,..další přilby.
 • Nákup 2 trampolín.
 • Vybudování pískoviště se zastíněním.
 • Postavení dřevěného domečku pro děti.
 • Otevření občerstvení s pergolou a posezením.
 • Nový asfaltový povrch, odvodnění cest, kruhový objezd.
 • Nový semaforový řadič.
 • Zabezpečení DDC alarmovým systémem
 • Výstavba „opičí dráhy“