Dětské dopravní centrum DDC Prostějov

O nás

Dětské dopravní centrum nabízí formou výuky pro malé i větší ratolesti, nejlepší trénink nácviku běžných dopravních situací, před vstupem do silničního provozu.

Do roku 2009 spadalo centrum pod Autoklub Prostějov a jeho činnost se zaměřovala zejména na dopravní výuku žáků 4. tříd dle tematického plánu.

Od 1. 1. roku 2009 přešlo DDC pod Sportcentrum DDM. Sportcentrum DDM je zařazeno v rejstříku škol jako středisko volného času. Jeho náplní je realizovat úkoly školského zařízení pro aktivní a účelné využívání volného času dětí a mládeže.  

Od 6. 4. 2010 je zaveden pravidelný provoz pro veřejnost. Děti tak, nenásilnou formou zkušenostního učení, získávají praktické dovednosti malého chodce i cyklisty a bez nebezpečí dopravních nehod se seznamují se základními pravidly bezpečného chování v provozu na pozemních komunikacích.

 

 Co se nám podařilo:

 • Renovace vnitřních prostor i venkovních prostor
 • Nákupy šlapacích kár BERG, KOSTKA ad., kol značky DEMA, cyklistických přileb , koloběžky, odrážedla,..další přilby
 • Nákup 3 trampolín
 • Vybudování pískoviště se zastíněním a s vodním světem pro nejmenší
 • Postavení dřevěného domečku pro děti
 • Otevření občerstvení s pergolou a posezením
 • Nový asfaltový povrch, odvodnění cest, kruhový objezd
 • Nový semaforový řadič
 • Zabezpečení DDC alarmovým systémem
 • Výstavba „opičí dráhy“
lanacek1_m lanacek2_m lanacek3_m
lezecka_stena_m obcerstveni_m piskoviste_m
slackline_m vodni_svet_m domecek_piskoviste_m

Činnosti probíhající v areálu:

 • Dopravní výchova dle tematického plánu pro základní školy
 • Školní družiny a mateřské školky
 • Provoz pro veřejnost
 • Dopravní soutěž mladých cyklistů
 • Příměstské tábory
 • Kroužky Sportcentra-DDM
 • Víkendové akce pro školní a zájmové útvary
 • Soutěžní dopoledne (prostějovské kulturní léto)
 • Jiné akce