Dopravní výchova

Základní školy

Dopravní výchovu absolvují děti 4. tříd ze základních škol na Prostějovsku. Systematická výuka dopravní výchovy probíhá ve dnech školního vyučování od 8:00 do 12:30 hodin. Na výuku je k dispozici učebna a asfaltová plocha opatřená semafory, chodníky, kruhovým objezdem a dopravním značením.

Výuka dopravní výchovy je rozdělena na jarní a podzimní část. Zahrnuje teoretickou část, která probíhá v učebně DDC, a praktickou část, při níž děti jezdí na kole a učí se aplikovat teoretické znalosti do praxe.
Výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty se skládá z upevnění správného chování chodce a cyklisty, z nácviku vyjíždění, jízda u pravého okraje, zastavení, vyhýbání, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku a kruhový objezd, povinná výbava jízdního kola, apod.

Žáci zakončí výuku závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního provozu. Po úspěšném splnění obou závěrečných částí, obdrží žáci „Průkaz cyklisty“. Pokud některý z žáků „Průkaz cyklisty“ napoprvé nezíská, má možnost opravných zkoušek po dohodě s vyučujícími DDC.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu, přezůvky a psací potřeby!

Dopravní výchovu absolvují děti 4. tříd ze základních škol na Prostějovsku. Výuka bude probíhat v měsících prosinec až březen ve sportovní hale Sportcentra – DDM, Olympijská 4, Prostějov, v časech I. skupina 8:30 – 10:00 a II. skupina 10:30 – 12:00. Výuka bude zaměřena především na rozšíření praktických dovedností (1. pomoc, jízda zručnosti na kole, základní opravy kola a řešení situací na křižovatkách).

Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro ZŠ, školní rok 2017/2018 zde.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu a obuv do tělocvičny!

 

 

2014-002

Školní družiny

Ve školním roce využívají dětské dopravní centrum také školní družiny v době od 13:30 do 14:45 hodin. Děti si na dopravním hřišti mohou zapůjčit kola, koloběžky a šlapací káry. Cyklistické helmy si děti nosí své, pokud je nemají, je možné je zapůjčit.

Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro ŠD, školní rok 2017/2018 zde.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu!

 

Mateřské školy

2014-002

Dětské dopravní centrum poskytuje zázemí pro získávání praktických dovedností malého chodce i cyklisty. Pro děti je tato forma velmi přitažlivá a zábavná.

Do roku 2012 jsou venkovní prostory DDC mnohem více využívány i ze stran MŠ. Cílem metodiky dopravní výchovy pro děti předškolního věku je získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku.

Doba vyhrazená pro MŠ:

8:00 – 9:00 hod, 9:00 – 10:00 hod – jarní část
8:00 – 9:00 hod., 10:15 – 11:15 – podzimní část

Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro MŠ, školní rok 2017/2018 zde.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu!