Dopravní výchova

Můžete se přihlašovat na jarní část výuky pro ZŠ, ŠD a MŠ pro školní rok 2020/2021. 

Od 17.5.2021 obnovujeme výuku dopravní výchovy pro 4. ročníky ZŠ a školní družiny.

Od 31.5.2021 obnovujeme výuku pro MŠ, můžete se zapisovat do volných termínů.

Výuka dopravní výchovy pro 4.ročníky ZŠ i pro MŠ je časově změněna, můžete se tedy přihlásit na volné termíny, pokud Vám byl Váš termín na jaře zrušen.
 

Základní školy

Dopravní výchovu absolvují děti 4. tříd ze základních škol na Prostějovsku. Systematická výuka dopravní výchovy probíhá v dopoledních hodinách ve dnech školního vyučování. Na výuku je k dispozici učebna, asfaltová plocha opatřená semafory, chodníky, kruhovým objezdem a dopravním značením, dráhou na jízdu zručnosti.

Výuka dopravní výchovy je rozdělena na podzimní, zimní a jarní blok. Zahrnuje teoretickou část, která probíhá v učebně DDC, a praktickou část, při níž děti jezdí na kole a učí se aplikovat teoretické znalosti do praxe plus nácvik dalších dovedností na dopravním hřišti.
Výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty se skládá z upevnění správného chování chodce a cyklisty, z nácviku základních úkonů: vyjíždění, zastavení, objíždění překážky, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku a kruhový objezd, povinná výbava jízdního kola, apod.

V jarním bloku žáci zakončí výuku závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního provozu. Po úspěšném splnění obou závěrečných částí, obdrží žáci „Průkaz cyklisty“. Pokud některý z žáků „Průkaz cyklisty“ napoprvé nezíská, má možnost opravných zkoušek po dohodě s vyučujícími DDC.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu, pevnou obuv!

Dopravní výchovu absolvují děti 4. tříd ze základních škol na Prostějovsku.

Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro ZŠ, školní rok 2020/2021 zde.

 

2014-002

Školní družiny

Ve školním roce využívají dětské dopravní centrum také školní družiny v době od 13:30 do 14:45 hodin. Děti si na dopravním hřišti mohou zapůjčit kola, koloběžky a šlapací káry. Doporučujeme nosit si vlastní cyklistické přilby.

Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro ŠD, školní rok 2020/2021 zde.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu!

 

Mateřské školy

2014-002

Dětské dopravní centrum poskytuje zázemí pro získávání praktických dovedností malého chodce i cyklisty. Pro děti je tato forma velmi přitažlivá a zábavná.

Od roku 2012 jsou venkovní prostory DDC mnohem více využívány i ze stran MŠ. Cílem metodiky dopravní výchovy pro děti předškolního věku je získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku.

Doba vyhrazená pro MŠ:

8:00 – 9:00 hod, 9:00 – 10:00 hod – jarní část
8:00 – 9:00 hod., 10:30 – 11:30 – podzimní část

Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro MŠ, školní rok 2020/2021 zde.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu!