Dopravní výchova

Od úterý 29.8.2023 se můžete přihlašovat na podzimní část výuky pro 4.ročníky ZŠ, MŠ a ŠD pro školní rok 2023/2024. Podzimní část výuky bude zahájena 6.9.2023 a probíhá na Dětském dopravím centru, bratří Čapků 4, Prostějov.

Základní školy

Dopravní výchovu absolvují děti 4. tříd ze základních škol na Prostějovsku. Systematická výuka dopravní výchovy probíhá v dopoledních hodinách ve dnech školního vyučování. Na výuku je k dispozici učebna, asfaltová plocha opatřená semafory, chodníky, kruhovým objezdem a dopravním značením, dráhou na jízdu zručnosti.

Výuka dopravní výchovy je rozdělena na podzimní, zimní a jarní blok. Zahrnuje teoretickou část, která probíhá v učebně DDC, a praktickou část, při níž děti jezdí na kole a učí se aplikovat teoretické znalosti do praxe plus nácvik dalších dovedností na dopravním hřišti.
Výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty se skládá z upevnění správného chování chodce a cyklisty, z nácviku základních úkonů: vyjíždění, zastavení, objíždění překážky, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku a kruhový objezd, povinná výbava jízdního kola, apod.

V jarním bloku žáci zakončí výuku závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního provozu. Po úspěšném splnění obou závěrečných částí, obdrží žáci „Průkaz cyklisty“. Pokud některý z žáků „Průkaz cyklisty“ napoprvé nezíská, má možnost opravných zkoušek po dohodě s vyučujícími DDC.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu, pevnou obuv, přezůvky!

Dopravní výchovu absolvují děti 4. tříd ze základních škol na Prostějovsku.

Harmonogram dopravní výchovy pro podzimní část výuky pro ZŠ, školní rok 2023/2024 zde.

 

2014-002

Školní družiny

Ve školním roce využívají dětské dopravní centrum také školní družiny v době od 13:30 do 14:45 hodin. Děti si na dopravním hřišti mohou zapůjčit kola, koloběžky a šlapací káry. Doporučujeme nosit si vlastní cyklistické přilby.

Harmonogram dopravní výchovy pro podzimní část výuky pro ŠD, školní rok 2023/2024 zde.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu!

 

Mateřské školy

2014-002

Dětské dopravní centrum poskytuje zázemí pro získávání praktických dovedností malého chodce i cyklisty. Pro děti je tato forma velmi přitažlivá a zábavná.

Od roku 2012 jsou venkovní prostory DDC mnohem více využívány i ze stran MŠ. Cílem metodiky dopravní výchovy pro děti předškolního věku je získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku.

Doba vyhrazená pro MŠ:

8:00 – 9:00 hod, 9:00 – 10:00 hod – jarní část
8:00 – 9:00 hod., 10:30 – 11:30 – podzimní část

Harmonogram dopravní výchovy pro podzimní část výuky pro MŠ, školní rok 2023/2024 zde.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu!