Dopravní výchova

Základní školy

Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro ZŠ, školní rok 2023/2024 ZDE.

Dopravní výchovu absolvují děti 4. tříd ze základních škol na Prostějovsku. Systematická výuka dopravní výchovy probíhá v dopoledních hodinách ve dnech školního vyučování. Na výuku je k dispozici učebna, asfaltová plocha opatřená semafory, chodníky, kruhovým objezdem a dopravním značením, dráhou na jízdu zručnosti.

Výuka dopravní výchovy je rozdělena na podzimní, zimní a jarní blok. Zahrnuje teoretickou část, která probíhá v učebně DDC, a praktickou část, při níž děti jezdí na kole a učí se aplikovat teoretické znalosti do praxe plus nácvik dalších dovedností na dopravním hřišti.

dopravni_vyuka_2024-nahled dopravni_vyuka_2024-1-nahled dopravni_vyuka_2024-3-nahled

Výuka a výcvik pravidel silničního provozu pro cyklisty se skládá z upevnění správného chování chodce a cyklisty, z nácviku základních úkonů: vyjíždění, zastavení, objíždění překážky, předjíždění, odbočování, jízda přes křižovatku a kruhový objezd, povinná výbava jízdního kola, apod.

V jarním bloku žáci zakončí výuku závěrečným testem a jízdou na kole podle pravidel silničního provozu. Po úspěšném splnění obou závěrečných částí, obdrží žáci „Průkaz cyklisty“. Pokud některý z žáků „Průkaz cyklisty“ napoprvé nezíská, má možnost opravných zkoušek po dohodě s vyučujícími DDC.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu, pevnou obuv, přezůvky!

 

Školní družiny

Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro ŠD, školní rok 2023/2024 ZDE.

Ve školním roce využívají dětské dopravní centrum také školní družiny v době od 13:30 do 14:45 hodin. Děti si na dopravním hřišti mohou zapůjčit kola, koloběžky a šlapací káry.

Školní družiny jejichž zřizovatelem není město Prostějov, platí vstupné – 20kč/1dítě.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu!


 

Mateřské školy


Harmonogram dopravní výchovy pro jarní část výuky pro MŠ, školní rok 2023/2024 ZDE.

Dětské dopravní centrum poskytuje zázemí pro získávání praktických dovedností malého chodce i cyklisty. Pro děti je tato forma velmi přitažlivá a zábavná.

Od roku 2012 jsou venkovní prostory DDC mnohem více využívány i ze stran MŠ. Cílem metodiky dopravní výchovy pro děti předškolního věku je získání specifických dovedností jak bezpečně reagovat v dopravní situaci, umět se v dopravním prostředí orientovat a naučit se používat základní pravidla silničního provozu přiměřeně věku.

Doba vyhrazená pro MŠ:

8:00 – 9:00 hod, 9:00 – 10:00 hod – jarní část
8:00 – 9:00 hod., 10:30 – 11:30 – podzimní část

Mateřské školy jejichž zřizovatelem není město Prostějov, platí vstupné – 20kč/1dítě.

Nezapomeňte vzít s sebou: cyklistickou přilbu!